किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा संपूर्ण माहिती.

Spread the love

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत महत्वाचे असणारे किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा यामध्ये कोणते फरक आहे .त्याचबरोबर किती दिवस रजा घेता येते याविषयी संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे .

Leave a Comment