Spread the love

राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन ( old pension ) लागु करणे संदर्भात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनाची विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे .याबाबत संघटनेमार्फत प्रसिद्धी पत्रक दि.18.09.2022 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे .या संदर्भातील महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे सविस्तर प्रसिद्धी पत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

या प्रसिद्धी पत्रकान्वये , सर्वांना सुचित करण्यात आले आहे कि , राजस्थान , छत्तीसगढ त्याचबरोबर झारखंड राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु होणे आवश्यक आहे .यासाठी संघटनेचे पुढील दिशा व भूमिका तसेच पदाधिकारी यांच्या शंका व समस्यावर चर्चा करण्यासाठी संघटनेच्या मराठवाडा व पुणे विभागातील तालुका व जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या आयोजित विभागिय बैठकीस उपस्थित राहून सहकार्य करण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे .जेणेकरुन राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लवकरात लवकर लागु होणेसाठी तीव्र लढा करणे शक्य होईल .

संघटनेची मराठवाडा विभागीय बैठक तुळजापुर , उस्मानाबाद जिल्हा येथे दि.24.09.2022 रोजी दुपारी 1.00 वाजता आयोजित करण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर पुणे विभागातील , विभागीय बैठक दि.25.09.2022 रोजी दुपारी 2.00 वाजता सोलापूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे .सदर बैठकिस संबंधित विभागातील सर्व जिल्हाध्यक्ष , तालुकाध्यक्ष प्रमुख पदाधिकारी यांना उपस्थित राहण्यास निमंत्रित करण्यात आले आहे .

या संदर्भातील संघटनेचे दि.18.09.2022 रोजीचे प्रसिद्धी पत्रक पुढीलप्रमाणे आहे .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मराठी बातमी