केंद्र सरकारच्या धर्तीवर , राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 38 % दराने महागाई भत्ता लागू ! GR दि.18.10.2022

Spread the love

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासुन 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागु करण्यात आलेला आहे , त्याच धर्तीवर राज्य शासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना 38 टक्के महागाई भत्ता डी.ए फरकासह लागु करणेबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाकडुन दि.18.10.2022 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे . या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.18.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या दि.03.10.2022 च्या कार्यालयीन ज्ञापनाची प्रत महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसंदर्भात माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित करण्यात आलेली आहे .केंद्र शासनाच्या नमुद कार्यालयीन ज्ञापनानुसार दि.01.07.2022 पासुन लागु करण्यात आलेला 4 टक्के वाढीव महागाई भत्ता ( Dearness Allowance ) व ज्ञापनात नमुद इतर तरतूदी महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागु करण्यात आले आहेत . यानुसार सदर अधिकाऱ्यांना दि.01.07.2022 पासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे .

या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य संवर्गात कार्यरत आखिल भारतीय सेवेतील कार्यरत अधिकाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता लागु करण्यात आल्याने सदर अधिकाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठी वाढ होणार आहे . या संदर्भाती सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.18.10.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय ( शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक – 202210181244270807 ) डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

Leave a Comment