राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारकांना मोठी आनंदाची बातमी ! माहे जुलै 2022 पासुन 38 % दराने महागाई भत्ता वाढ , फरकासह लाभ .

Spread the love

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचारी तसचे निवृत्तीवेनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ताचा लाभ मिळणार आहे .सध्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के दरामध्ये डी.ए लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे . यामध्ये आणखीण 4 टक्के वाढ होणार आहे .

दिवाळी सणामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अनेक राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या डी.ए मध्ये वाढ करुन दिवाळी सणाला भेट जाहीर केली . परंतु राज्य सरकारने डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय तुर्तास थांबविला आहे .डी.ए वाढीबाबतची प्रक्रिया सुरु असुन राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर माहे जुलै 2022 पासुन वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता अनुज्ञेय करण्यात येईल .शिवाय जुलै 2022 पासुनचा महागाई भत्ता फरक ( डी.ए ) देखिल अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे . नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कार्यरत आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्याच्या महागाई भत्ता मध्ये माहे जुलै 2022 पासुन 4 टक्के वाढ जाहीर केली असून डी.ए फरक देखिल अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे .

प्रत्येक वेळी राज्यातील आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढ जाहीर करण्यात येते . यानंतर एक – दोन महिन्यानंर राज्याची आर्थिक स्थिती लक्ष्यात घेवून राज्य कर्मचारी / पेन्शनधारकांना डी.ए वाढ जाहीर करण्यात येते .यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे .राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडुन डी.ए वाढीबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला सादर केले आहेत . यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय होवून राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासून डी.ए वाढ लागु करण्यात येईल .

Leave a Comment