हिवाळी अधिवेशनात महागाई भत्तासह या प्रलंबित मागणीवर होणार मोठा सकारात्मक निर्णय !

Spread the love

महाराष्ट्र राज्याचे येत्या 19 डिसेंबर पासुन हिवाळी अधिवेशन नागपुर येथे होणार आहे . या अधिवेशनामध्ये कोणते विषय चर्चेला जाणार आहेत , याबाबत महाराष्ट्र सविचालय कक्षाकडुन वेळापत्रक व विषय जाहीर करण्यात आले आहेत . या अधिवेशनांमध्ये राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागणीवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहेत .

यामध्ये प्रामुख्याने सन 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे . कारण अधिवेशनांमध्ये विधानपरीषदेचे सदस्य यामध्ये शिक्षक आमदार यांच्याकडुन जुनी पेन्शनचा मुद्दा जोर धरला जावू शकतो . त्याचबरोबर सध्या राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रेमध्ये राज्यातील विविध कर्मचारी राहुल गांधी यांना भेटुन जुनी पेन्शन परत सुरु करण्याची मागणी केली आहे . यामध्ये अधिवेशनांमध्ये काँग्रस पक्षाचे सदस्य जुनी पेन्शन मागणीवर अधिकच जोर धरणार आहेत .

महागाई भत्ता 38 टक्के –

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासुन महागाई भत्ता थकबाकीसह 4 टक्के डी.ए वाढ करणेबाबत मोठा निर्णय अधिवेशात घेण्यात येईल . यामुळे राज्यातील शासकीय ,जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्तीवेतधारक कर्मचाऱ्यांना एकुण महागाई भत्ता हा 38 टक्के होणार आहे .

सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे –

सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणेबाबत राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत , काहींच्या मते सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे कायम ठेवावे असे आहेत , तर अनेकांचे मते सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावा असा आहे . यावर उचित असा निर्णय राज्य शासनाकडुन घेतला जाण्याची शक्यता आहे . कारण केंद्र सरकारसह इतर राज्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे केले आहेत .

Leave a Comment