राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करणे संदर्भात वित्त विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.07.12.2022

Spread the love

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतन धारकाचे वैयक्तिक निवृत्तीवेतन बँक खाते उघडण्यास खाजगी बँकांना मान्यता देणेबाबत वित्त विभागांकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.07.12.2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे .

खाजगी बँकांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्याचे विवरण करण्या संदर्भात तसेच निवृत्तीवेतन धारकांना बँकेमार्फत निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासंदर्भात शासना बरोबर करार केला आहे . त्यास अनुसरुन सदर बँकांना आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे कार्यालयीन बँक खाते उघडण्यास तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्यास शासन सदन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे .

यामध्ये कर्नाटक बँक लिमिटेड , जम्मु अँड कश्मिर बँक मर्यादित व उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स या तिन बँकांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे .या तिन बँकांचा समावेश दिनांक 20 मेम 2021 च्या शासन निर्णयासोबतच्या जोडपत्र अ व ब मध्ये करण्यात येत आहे .या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.07.12.2022 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .

शासन निर्णय

कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेटसाठी Whatsapp ग्रुपमध्ये जॉइन व्हा


Leave a Comment