राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन 38% दराने डी.ए थकबाकीसह महागाई भत्ता वाढीचा लाभ ! फरकाची रक्कम काढा एका क्लिकवर .

Spread the love

राज्यातील शासकीय , जिल्हा परिषदा , अनुदानित शाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी , तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे वाढीव 38 टक्के महागाई भत्ता देणेबाबत राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला असून , या प्रस्तावावर लवकरच मंजुरी देण्यात येणार आहे .

राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ता अदा करणेबाबत , वित्त विभागाकडुन लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असून , डी.ए वाढीबाबतचा अधिकृत्त निर्णय राज्याचे हिवाळी अधिवेशनांमध्ये निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे .राज्याचे हिवाळी अधिवेशन दि.19 डिसेंबर 2022 पासुन सुरु होत असून , अधिवेशनांमध्ये डी.ए वाढीबाबतच्या निर्णयावर अधिकृत्त निर्णय झाल्यास ,डिसेंबर महिन्यांच्या वेतनापासूनच कर्मचाऱ्यांना डी.ए वाढ लागु करण्यात येईल .

महागाई भत्ता फरक किती मिळेल –

राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता लाभ हा माहे जुलै 2023 पासुन प्रत्यक्ष लागु करण्यात येणार असून , जुलै पासुन डी.ए थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे . डी.ए थकबाकीची रक्कम काढण्यासाठी आपल्या मुळ वेतनाच्या शेवटचे दोन शुन्य काढुन टाकावे व त्या रक्कमेला 4 ने गुणाने –

उदा – क्ष चे मुळ वेतन 54200 असल्यास – 542 X 4 = 2168/- येईल . ही एका महिन्याचा डी.ए फरक असेल . 2168 X  5 = 10,840/- इतकी डी.ए फरकाची रक्कम माहे जुलै ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंतची येईल .या सोप्या पद्धतीचा वापर करुन डी. फरकाची रक्कम सहज काढु शकता .

Leave a Comment