MPSC : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध वर्ग – अ & ब पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया प्रक्रिया 2023

Spread the love

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विविध विर्ग – अ पदांकरीता पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Maharashtra Public Service Commission Recruitment For Various Post , Number of Post Vacancy – 144 ) पदांचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे पाहुयात .

पदांचे नावे – सह संचालक , भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय गट – अ , उप अभियंता , भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय गट -अ , वरिष्ठ भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय गट अ , सहायक भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय गट – ब , कनिष्ठ भुवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालय गट – ब .

एकुण पदांची संख्या – 144

अर्ज प्रक्रिया / आवेदन शुल्क – जाहीरातीमध्ये नमुद पात्रताधारक उमेदवारांनी आपला अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने दि.10.01.2022 पर्यंत सादर सादर करायचा आहे .सदर पदभरती प्रक्रिया करीता आवेदन शुल्क म्हणुन 719 /- रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्यात येईल .

अधिक माहीतीसाठी खालील सविस्तर जाहीरात पाहा

जाहिरात पाहा

Leave a Comment