अनधिकृतपणे गैरहरज राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करणेबाबत वित्त विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक !

Spread the love

राज्य शासन सेवेमध्ये जे शासकीय कर्मचारी कारणाशिवाय किंवा अल्प कालांतराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करुन कार्यालयात अनुपस्थित असतील / राहतील त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 32 , 40 व नियम 41 नुसार वैद्यकीय मंडळासमोर तातडीने उपस्थित राहावे लागते .

वैद्यकीय मंडळाने सेवेत रुजु होण्यास पात्र असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर संबंधित कर्मचारी सेवेत रुजु होत नसेल किंवा संबंधित कर्मचारी वैद्यकीय मंडळासमोर उपस्थित रहात नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांविरद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .त्याचबरोबर विहीत कालावधीत न कार्यवाही न करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर संबंधातील जबाबदारी निश्चित करण्याचे हे तत्व नियमांना अभिप्रेत करण्यात आलेले आहेत .

रजेशिवाय अनुपस्थितीबाबत संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा 1979 च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे व ती विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका 1991 मधील प्रकरण – 3 मधील परिच्छेद मध्ये नमुद केलेल्या विहीत कालावधीत पुर्ण करण्याचे महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाच्या दि.15.09.2005 च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेले आहेत .

या संदर्भातील वित्त विभागाकडुन दि.15.09.2005 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहु शकता .

सरकारी कर्मचारी / भरती योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment