Salary : राज्य कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याच्या वेतनाबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट !

Spread the love

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषद त्याचबरोबर इतर पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या पगाराबाबत आत्ताच्या घडीची मोठी अपडेट समोर आलेली आहे . राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी महिन्याच्या वेतन / पेन्शन देतक सोबत केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4% DA वाढ लागू करण्यात आलेली आहे .

वाढीव DA व DA फरकासाठी आवश्यक निधीची तरतूद –

बऱ्याच वेळी राज्य शासनाकडून शासन निर्णय ( GR ) निर्गमित होवूनही कर्मचाऱ्यांना वाढीव DA / DA फरक किंवा आर्थिक लाभ निधी अभावी लवकर देयके अदा केले जात नाहीत . यामुळे राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून निर्गमित झालेल्या GR नुसार वाढीव DA लाभ व DA फरक देयके विधीत कालावधीत अदा करणेसाठी संबंधित विभागाकडून मागणी मागविण्यात आली आहे .जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना देयके विहित कालावधी अदा करण्यात येईल .

आवश्यक मागणी सादर करणे आवश्यक –

आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांने आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या माहे जानेवारी महिन्याच्या वेतनसोबत वाढीव 4% DA व DA फरकासाठी आवश्यक निधीची मागणी संबंधित कोषागार कार्यालयास कळविणे आवश्यक राहील .यामध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे जुलै 2022 पासून ते माहे डिसेंबर पर्यंत 4 % DA फरकाची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे .

सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती ,योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा

Leave a Comment