Category: अमरावती

महाराष्ट्र शासन : बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र शासनाच्या बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . सदर पदांवर भरती हि केवळ…

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती , एवढा मिळेल पगार 15000-47600/-रुपये

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात ये आहेत . सदर…

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…