Category: इंजिनिअर

IOCL : इंडियन ऑइल कार्पोशन मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

इंडियन ऑइल कार्पोशन मध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Indian…

CDAC : प्रगत संगणन विकास केंद्र पुणे , येथे पद भरती प्रक्रिया

प्रगत संगणन विकास केंद्र पुणे , येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

MAHAGENCO : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी , पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

ECIL : इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया , भरती प्रक्रिया 2022

इलेक्टॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

NTRO राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था , भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था ,मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

नौकरीची मोठी संधी ! BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 91 जागांसाठी पद भरती प्रक्रिया 2022

BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 91 जागांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

इंजिनिअरिंग इंडिया मर्या .मध्ये ड्राफ्ट्समन पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

इंजिनिअरिंग इंडिया मर्या .मध्ये ड्राफ्ट्समन पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .…

भारत सरकार : नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन मर्या . ( NLC ) मध्ये 300 जागांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन मर्यादित मध्ये विविध पदांच्या 300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये भरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट राज्य विद्युत पारेषण (MAHATRANSCO ) मध्ये विविध पदांसाठी भरती राबविण्यात येत आहे .पदांनुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

भारत सरकार रेलटेल कॉर्पोरेशन मध्ये नौकरीची मोठी संधी .

भारत सरकार रेलटेल कॉर्पोरेशन विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…