Category: चंद्रपूर

ऑर्डनन्स फॅक्टरी चंद्रपुर येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

आर्डनन्स फॅक्टरी चंद्रपुर येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन केवळ मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया करण्यात…

चंद्रपुर अर्बन मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी , मध्ये पदभरती प्रकिया 2022

चंद्रुपर अर्बन मल्टीस्टेट सहकारी सोसायटी मध्ये विवधि पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ पद भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य  अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण ,चंद्रपूर विभाग भरती प्रक्रिया 2022.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण ,चंद्रपूर विभाग मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात…

मराठी बातमी