Category: जालना

 ( MAHAVITARAN ) महावितरण मध्ये , 133 जागांसाठी भरती प्रक्रिया

महावितरण मध्ये विविध पदांच्या 133 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत , असुन पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .…

महापारेषण जिल्हा जालना ,पद भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण कंपनी मध्ये पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे…