UMC : उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्र उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( ulhasanagar municipal corporation , various post Recruitment 2022 ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वैद्यकीय अधिकारी 01 02. फार्मासिस्ट 01 03. वरिष्ठ डॉक्टर पर्यवेक्षक 01 04. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 02 05. … Read more

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये , विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Mira Bhaindar mahangarpalika recruitment ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वरिष्ठ औषधोपचार पर्यवेक्षक 01 02. वरिष्ठ क्षयरोग प्रयोगशाळा पर्यवेक्षक 01 03. औषध निर्माण अधिकारी 01 04. प्रयोगशाळा … Read more

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मध्ये , फक्त 7 वी उत्तीर्ण महिला उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका मध्ये , केवळ 7 वी उत्तीर्ण महिला उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव समुदाय समन्वयक एकुण पदाची संख्या 21 शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास , हिंदी , ऊर्दु भाषा बोलता व लिहिता येणे आवश्यक … Read more

ठाणे महानगरपालिका –एन.एच.एम मध्ये 124 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

ठाणे महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पद नाम पदांची संख्या 1. ए.एन.एम (ANM) 103 2. परिचारिका (GNM) 21   एकुण पद संख्या 124 शैक्षणिक पात्रता –पद क्र.01 साठी 10 वी व ANM ,पद क्र. 02 साठी 12 … Read more