Category: तंत्रज्ञ

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये ,  विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन विहित मुदतीत अर्ज मागविण्यात येत…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ पद भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य  अभियान चंद्रपुर जिल्हा परिमंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

पुणे जिल्हा कॅन्टोनमेंट बोर्ड खडकी, येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

कॅन्टोनमेंट बोर्ड खडकी ,पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

NHM राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुणे सर्कल मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान पुणे परिमंडळ अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत…

नवोदय विद्यालय (NVS) मध्ये 1925 जागेसाठी भरती प्रक्रिया 2022

नवोदय विद्यालय मध्ये 1925 जागेसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशिल…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औरंगाबाद जिल्हा भरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औरंगाबाद जिल्हा येथे विविध वैद्यकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज…

पुणे ,खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्ड भरती 2022.

खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्ड पुणे ,येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

मराठी बातमी