Category: मुंबई

BMC : बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये पदभरती प्रक्रिया 2022

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( Brihnmumbai municipal…

बॉम्बे उच्च न्यायालय मुंबई मध्ये ,संगणक प्रमाणपत्र ( MSCIT )  धारक उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

बॉम्बे उच्च न्यायालयामध्ये संगणक प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांसाठी नोकरीची मोठी संधी असुन , पात्रताधारक उमेदवारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

माझगाव डॉक जहाजबांधणी प्रकल्प मुंबई येथे 10 वी / 8 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता नोकरीची मोठी संधी .

माझगाव डॉक जहाजबांधणी प्रकल्प मुंबई येथे विविध पदांच्या 445 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( BMC ) मध्ये 113 जागांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

बृहन्मुंबई महानगरपालिका मध्ये 113 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल…

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मध्ये 100 जागांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मध्ये 100 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .…

BANK JOB : कॅनरा बँक सिक्युरिटीज , पदभरती .

कॅनरा बँक सिक्युरिटीज मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .…

Indian Navy : भारतीय नौदल पद भरती प्रक्रिया 2022

भारतीय नौदल मध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .…

Bank Job: राष्ट्रीय सहकारी बँक , लिपिक पद भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय सहकारी बँक मध्ये लिपिक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये ,  विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन विहित मुदतीत अर्ज मागविण्यात येत…

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ,  केवळ 4 थी पात्रताधारकांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये , केवळ 4 थी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज…