राज्य शासनाकडुन रजेसंदर्भात सुधारणा करण्यात आलेले महत्वाचे संकलित शासन निर्णय / अधिसूचना !

राज्य शासनाकडुन आत्तापर्यंत रजेमध्ये काळानुरुप अनेक बदल केलेले आहेत . यासंदर्भात राज्य शासनाकडुन वेळोवेळी शासन निर्णय / अधिसुचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे . याबाबत सर्व शासन निर्णय व अधिसूचनांची एकत्रित संकलन करण्यात आलेले असून रजेसंदर्भात सर्व संकलित करण्यात आलेले GR व अधिसूचना सविस्तरपणे पाहुयात . नैमित्तिक रजा – नैमित्तिक रजेसंदर्भात रजा पुरेशा कारणाशिवाय मागितली असल्यास … Read more

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रजेसंदर्भात काही नविन नियम ! विशेष नैमित्तिक रजा .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विविध रजा लागु करण्यात येते .सदर रजा राज्य कर्मचाऱ्यांना रजा नियम 1981 नुसार लागु करण्यात येते .महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1981 मध्ये रजेसंदर्भात सर्व नियमावली देण्यात आली आहे . सदर रजेच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार काही बदल करण्यात आलेले आहेत .बदल करण्यात आलेल्या विशेष नैमित्तिक रजेविषयीची संपुर्ण माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात … Read more