Category: शिपाई

SRTMUN : स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमदेवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

MUHS : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अतंर्गत विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर येथे विविध पदांसाठी पदभरती ! कोणतीही परीक्षा नाही , थेट मुलाखतीद्वारे निवड प्रक्रिया .

शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .सदर…

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,वर्धा येथे डॉक्टर व आरोग्य सेवक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियायन अंतर्गत वर्धा येथे विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैंक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

ECHS : माजी सैनिक आरोग्य सहाय्य योजना मध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया

माजी सैनिक आरोग्य सहाय्य योजना मध्ये विविा पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

JOB ALERT : टिळक महाराष्‍ट्र विद्यापीठ ,पुणे मध्ये विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी !

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ , पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ,  केवळ 4 थी पात्रताधारकांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये , केवळ 4 थी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज…

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय कोल्हापुर येथे विविध पदांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय कोल्हापूर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

महात्मा फुले मागासप्रवर्ग विकास महामंडळ मध्ये विविध पदांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

महात्मा फुले मागासप्रवर्ग विकास महामंडळ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन ,  शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…

SRPF राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये केवळ 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भोजन सेवक /सफाईगार पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये भोजन सेवक व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.  शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज…