धक्कादायक बातमी ! वयाच्या 50/55 वर्षापलीकडे /30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अनफिट कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती !GR निर्गमित .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत 50/55 वर्षापलीकडील / 30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अनफिट कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्त करण्याची कार्य पद्धती सा.प्र.वि यांच्या दि.10.06.2019 अन्वये कार्यवाही करण्यात येणार आहे . याबातचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि .22.04.2022 राज्य शासनाकडुन निर्गमित झालेला आहे .याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय खालीलप्रमाणे पाहुयात . ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय 50/55 वर्षापलीकडे आहे /30 वर्षे सेवा … Read more