Tag: अनर्जित रजा नियम

अनर्जित रजा नियम ,वेतन , किती दिवस ,कारण संपूर्ण माहिती .

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असणारे अनर्जित रजेचे कोणकोणते नियम आहेत , याबाबतचे सविस्तर नियम खालीलप्रमाणे आहेत . अर्जित रजा त्याचबरोबर अर्धवेतनी…

मराठी बातमी