अनर्जित रजा नियम ,वेतन , किती दिवस ,कारण संपूर्ण माहिती .

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असणारे अनर्जित रजेचे कोणकोणते नियम आहेत , याबाबतचे सविस्तर नियम खालीलप्रमाणे आहेत . अर्जित रजा त्याचबरोबर अर्धवेतनी रजा कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर शिल्लक नसल्यास कर्मचाऱ्यांना अनर्जित रजा मंजूर करता येते .म्हणूनच ही रजा , रजेचा over draft समजली जाते . ही रजा मंजूर करताना अर्धवेतनी रजाच्या स्वरूपातच मंजूर केली जाते . ही रजा केवळ … Read more