महाराष्ट्र शासन : बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र शासनाच्या बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . सदर पदांवर भरती हि केवळ महिला उमेदवारांसाठी असुन या पदांसाठी इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण उमेदवार अंगणवाडी मदतनीस पदासाठी अर्ज दाखल करु शकतील .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव अंगणवाडी मदतनीस पात्रता इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण एकुण पदांची संख्या … Read more

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती , एवढा मिळेल पगार 15000-47600/-रुपये

जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात ये आहेत . सदर पदासाठी कोणतीही शैक्षणिक पात्रतेची अट नसुन उमेदवार केवळ प्रकृत्तीने सदृढ असाण्याची अट आहे . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव सफाईगार एकुण पदांची संख्या 10 पात्रता उमेदवार प्रकृत्तीने सदृढ असणे आवश्यक वयोमर्यादा उमेदवाराचे … Read more

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण विद्युत कंपनी महाराष्ट्र राज्य मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – विजतंत्री एकुण पद संख्या – 35 जागा आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – 10 वी , आय.टी.आय / एन.सी.व्ही.टी (विजतंत्री ) नौकरीचे ठिकाण ( जॉब लोकेशन … Read more