Tag: अर्जित रजा रोखीकरण

अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबतचा महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.04.05.2022

अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबतचा महत्वाचा शासन निर्णय दि.04.05.2022 रोजी राज्य शासनाकडुन निर्गमित झाला आहे .या शासन निर्णयानुसार…

GR : राज्य कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखिकरण , महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजा व इतर सेवाविषयक लाभ लागु .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ लागु करण्यात आला आहे . याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय दि…

राज्य कर्मचाऱ्यांना महत्वपूर्ण GR ! वेतन व भत्ते /अर्जित रजा रोखीकरण रक्कम अदा करणेबाबत .

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडुन दि.02.03.2022 रोजी महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .यामध्ये म.जीवन प्राधिकरणास वेतन…

अर्जित रजेचे नियम,अर्जित रजा रोखीकरण बाबत नियम.

प्रत्येक कॅलेंडर वर्षांमध्ये जानेवारी आणि जुलै महिन्याच्या 01 तारखेला प्रत्येकी 15 दिवस याप्रमाणे, वर्षातून दोनदा अर्जित रजा घेता येते. अर्जित…

मराठी बातमी