अर्जित रजेचे नियम,अर्जित रजा रोखीकरण बाबत नियम.

प्रत्येक कॅलेंडर वर्षांमध्ये जानेवारी आणि जुलै महिन्याच्या 01 तारखेला प्रत्येकी 15 दिवस याप्रमाणे, वर्षातून दोनदा अर्जित रजा घेता येते. अर्जित रजा 300 दिवसाच्या कमाल मर्यादा पर्यंत रोखता/ साठवता येते ,300 झाल्यानंतर पुढील सहामाहिच्या सुरुवातीला 15 दिवस लाभ अनुज्ञेय राहील.300+15 असे दाखवावे , व उपभोगली रजा प्रथम 15 दिवसातून वजा करावी. व 300 पेक्षा जास्त शिल्लक … Read more