Tag: अर्थसंकल्प

राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी – आजच्या अर्थसंकल्पात कर्मचाऱ्यांच्या या बाबींसाठी निधीची तरतुद .

महाराष्ट्र राज्य सरकारचे अर्थमंत्री तथा राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी आज दि.11.03.2022 रोजी राज्याचे अर्थसंकल्प मांडले आहे . या अर्थसंकल्पामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत…

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या NPS नियोक्त्याचे योगदान वाढवण्यात आले.

अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 2022 अर्थसंकल्प सादर केले असुन , केंद्रीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे NPS योजनेतील योगदानामध्ये समानता आणण्याचा…

मराठी बातमी