ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती ,पाडे सुधारणा योजना 2021

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती ,पाडे सुधारणा योजना 2021 योजनेचे नाव – ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना योजना कोणामार्फत राबवली जाते  – महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग मार्फत संबंधित प्रकल्प अधिकारी . योजनेचा उद्देश – आदिवासी वस्ती , गावे ,पाडे मध्ये सुधारणा करणे . योजनेचे स्वरुप – या योजना अंतर्गत आदिवासी बांधवांना विविध प्रकारचे सुख … Read more