Tag: आम आदमी विमा योजना

आम आदमी विमा योजना : एकही रुपये प्रिमियम न भरता शेतकरी / अल्पभुधारकांना 75,000/- रुपये पर्यंतचा विमा लाभ .

देशातील शेतकरी व अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेतेच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासना यांच्या संयुक्त विद्मानाने ही आम आदमी विमा योजना राबविण्यात…