आसाम राईफल्स मध्ये 10 वी / 12 वी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी 1380 जागांसाठी मेगाभरती 2022

आसाम राईफल्स मध्ये ,10 वी / 12 वी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी 1380 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांची सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. नायब सुभेदार 17 02. हवालदार लिपिक 287 03. नायब सुभेदार ( धार्मिक शिक्षक) 09 04. हवालदार ( … Read more

आसाम राइफल्स मध्ये 10 वी / 12 व पात्रता धारक उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी !

आसाम राइफल्स मध्ये 152 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदाची संख्या 1. रायफलमन (सामान्य ड्युटी ) 94 2. लिपीक 04 3. वारंट अधिकारी ( रेडिओ मेकॅनिक ) 04 4. हवालदार   37 5. रायफलमन आर्मरर 02 6. … Read more