Tag: उल्हासनगर महानगरपालिका भरती

UMC : उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्र उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . ( ulhasanagar…

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये , विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये ,  विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन विहित मुदतीत अर्ज मागविण्यात येत…