कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा ! एस टी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर होणार उद्या मुबंई न्यायालयात सुनावणी .

बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी दि.28 ऑक्टोबर 2021 पासुन बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांना राज्य शासन सेवेत सामावुन घेण्यासाठी मागणीसाठी संप सरु केला आहे .या संपावर अद्यापर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही .यामुळे राज्य शासनाने सादर केलेला विलिनीकरणाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. एस.टी कर्मचाऱ्यांच्या या विलिनीकरणाच्या मागणीवर उद्या दि.22 फेब्रुवारी 2022 रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी केली जाणार आहे … Read more

एस टी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा ! आता न्यायालयाकडुन कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणाच्या मागणीला मिळणार  न्याय .

एस टी कर्मचाऱ्यांना मागील चार महीन्यापासुन संप चालु आहे तरीसुद्धा या संपावर अद्यापर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही .परंतु आता या कर्मचाऱ्यांना मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे .         विलिनीकरण बाबत अहवाल 18 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते , परंतु राज्य शासनाकडुन आणखीण मुदतवाढ मागण्याची मागणी होत असल्याने … Read more

एस टी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखीण चालुच राहणार संपाबाबत महात्वपुर्ण अपडेट .

महाराष्र्म राज्य परिवहन महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप मागील चार महीन्यापासुन चालुच आहे .अखेर कर्मचाऱ्यांचा संपण्याच्या आशा सर्वांना वाटत होती . परंतु संप अद्यापर्यंत संपला नसुन आणखीण दोन आठवडे संप चालुच राहणार असल्याची माहीती कर्मचाऱ्यांकडुन आली आहे. एस टी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या सेवत विलीनिकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी बस महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा दि.27 ऑक्टोबर पासुन राज्यव्यापी संप सुरु आहे … Read more