ऑईल इंडिया लिमिटेड (OIL INDIA) मध्ये नौकरीची संधी .

ऑईल इंडिया लिमिटेड (OIL INDIA) मध्ये 55 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. व्यवस्थापक 01 02. सुपरिंटेंडिंग अभियंता 02 03. वैद्यकिय अधिक्षक 02 04. वरीष्ठ वैद्यकिय अधिकारी 01 05. वरीष्ठ सुरक्षा अधिकारी 01 06. वरीष्ठ अधिकारी 43 07. वरीष्ठ अकांटंस अधिकारी / वरीष्ठ इंटरनर … Read more