महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्र. 33  ! किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम 2022 मध्ये सुधारणा !

विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम , महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम , महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम , महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम , महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम यांचे सुधारणा करण्यासाठीच्या विधेयकास  कामगारांकडुन विरोध करण्यात येत आहे . महाराष्ट्र राज्यांमध्ये किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम लागु आहे , … Read more

State employee : सरकारी कर्मचारी / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही सानुग्रह सहाय्य लाभ लागु करणेबाबतचा ,महत्वाचा GR निर्गमित .

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोविड कालावधी मध्ये ,  कर्तव्य बजावत असताना मृत्यु झाल्यास वारसास विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य लाभ राज्य सरकारकडुन मंजुर करण्यात येते .परंतु जिल्हा परिषदा तसेच अनेक विभागांमधील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना हे विमा कवच लागु करण्यात आलेले नव्हते .अशा उर्वरित कर्मचाऱ्यांना विमा कवच लागु करणेबाबतचा महत्वाचा शासन निर्णय दि.25.04.2022 रोजी राज्य शासनाकडुन निर्गमित करण्यात … Read more