Tag: कर्मचारी राजकारण संबंध

आपण जर शासकिय कर्मचारी असाल तर , राजकारणांशी संबंध बाबत हा नियम माहिती असणे आवश्यक ! अन्यथा होवू शकतो गुन्हा .

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 नुसार विविध नियम लागु करण्यात आलेले आहेत . जर…

मराठी बातमी