Tag: कालबद्ध वेतनश्रेणी

राज्य शासन सेवेतील या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत आजचा महत्वाचा शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसणाऱ्या पदांना कालबद्ध पदोन्नती योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मंजुर करण्यात येतो .…

प्रयोगशाळा सहाय्यक व ग्रंथपाल यांना कालबद्ध वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत ….

राज्य शासकीय सेवेतील प्रयोगशाळा सहाय्यक व पदवीधर ग्रंथपालांना सहाव्या वेतन आयोगात कालबद्ध पदोन्नती  योजनेची वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात आलेली नसल्याने राज्य…

मराठी बातमी