Tag: किरकोळ रजा

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रजेसंदर्भात काही नविन नियम ! विशेष नैमित्तिक रजा .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना विविध रजा लागु करण्यात येते .सदर रजा राज्य कर्मचाऱ्यांना रजा नियम 1981 नुसार लागु करण्यात…

किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा संपूर्ण माहिती.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत महत्वाचे असणारे किरकोळ रजा व विशेष किरकोळ रजा यामध्ये कोणते फरक आहे .त्याचबरोबर किती दिवस रजा…

मराठी बातमी