सरंक्षण मंत्रालय :खडकी कन्टोनमेंट बोर्ड ,पुणे पद भरती

खडकी कन्टोनमेंट बोर्ड , पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक वैद्यकिय अधिकारी 03 02. वैद्यकिय अधिकारी आयुष 01 03. x-ray टेक्निशियन 03 04. स्टाफ नर्स 16 05. फिजियोथेरपिस्ट 01 06. लॅबोरेटरी तंत्रज्ञ … Read more

पुणे जिल्हा कॅन्टोनमेंट बोर्ड खडकी, येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

कॅन्टोनमेंट बोर्ड खडकी ,पुणे येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पद नाम पदाची संख्या 1. वैद्यकिय अधिकारी 04 2. स्टाफ नर्स 08 3. औषध निर्माता / भांडारपाल 01   एकुण पद संख्या 13 पदनिहाय शैक्षणिक पात्रता – पद … Read more