Tag: गट विमा

राज्य शासकिय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 बचत निधी लाभ प्रदान करण्याबाबत महत्वाचा शासन निर्णय.

राज्य शासकिय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 अंतर्गत दि .01 जानेवारी 2022 ते दि. 31.12.2022 या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्याचा मृत्यु ,…