Tag: ग्रामविकास विभाग

कर्मचाऱ्यांना घरभाडे मिळवण्यासाठी मुख्यालयी रहात असल्याबाबत , ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक ! शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य शासन सेवेच्या ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणेबाबत ग्रामविकास विभागाकडुन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . याबातचा ग्रामविकास…