Tag: चतुर्थश्रेणी पदे

 BREAKING NEWS : महाराष्ट्र शासन सेवेतील  चतुर्थश्रेणी पदे होणार व्यपगत , यापुढे हे पदे भरणार मानधन तत्वावर .

महाराष्ट्र शासन सेवेत कार्यतर चतुर्थश्रेणी पदे व्यपगत करण्यात येणार असुन त्या पदावर मानधनावर भरण्यात येणार आहेत . यामुळे हे पदे…