Tag: चौकिदार वेतनवाढ

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ 01 जुलै 2021 पासुन लागु .

महाराष्ट्र राज्य शासनाने दि. 01 .02.2022 रोजी शासन निर्णय काढुन राज्य शासनाच्या सामाजिक व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था मधील…

मराठी बातमी