Tag: जम्मू & काश्मीर रायफल्स रेजिमेंट भरती

भारतीय सैन्य जम्मू आणि काश्मीर रायफल्स रेजिमेंट मध्ये वर्ग ‘क’ पदांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

भारतीय सैन्य जम्मू आणि काश्मीर रायफल्स रेजिमेंट मध्ये वर्ग क पदांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन ,शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन…

मराठी बातमी