Tag: जालना

महापारेषण जिल्हा जालना ,पद भरती प्रक्रिया 2022.

महापारेषण कंपनी मध्ये पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे…

मराठी बातमी