Tag: जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागणार

Old Pension :  आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावीच लागणार !

राज्य शासन सेवेत 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS योजना लागु करण्यात आलेली आहे , अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना…

मराठी बातमी