Tag: डाकसेवक पगार

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर भत्यासह किती पगार मिळतो ? GDS कर्मचाऱ्यांचे Salary Slip पाहा

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासानुसार वेतन संरचना तयार करण्यात आली आहे . डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाचे तास ,पद यानुसार वेतनमान अवलंबुन…

मराठी बातमी