भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण नागपुर येथे पदभरती प्रक्रिया 2022

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण नागपुर येथे वाहनचालक पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .( Geological Survey of India ministry of mines Nagapur , Recruitment 2022 , name of post – Ordinary Grade Driver ) पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव वाहनचालक ( सामान्य ग्रेड ) एकुण … Read more

सरकारी भरती : जलशक्ती नागपुर पदभरती 2022

जलशक्ती नागपुर येथे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . (jal shakti Nagpur recruitment – post name – driver number of post -26 , jal shakti project under central Government ) पदाचे नाव चालक पदांची संख्या 26 पात्रता दहावी , वाहन चालविण्याचा परवाना … Read more

नागपुर कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी येथे विविध पदांसाठी सरकारी नोकरीची मोठी संधी .

कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी , नागपुर विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. ड्राफ्टसमन 01 02. ओटी नर्स 01 03. कनिष्ठ लिपिक 01 04. सफाई कर्मचारी 01   एकुण पदांची संख्या 04 पात्रता – पद क्र.01 साठी – … Read more

MAHATRANSCO : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण ,मध्ये पदभरती प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ पारेषण मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव वीजतंत्री ( इलेक्ट्रिशियन ) एकुण पदांची संख्या 48 पात्रता 10 वी ,NCVT वयोमर्यादा – दि.14.06.2022 रोजी उमेदवाराचे वय 18 ते 38 वर्षाच्या दरम्यान असणे आवश्यक . आवेदन शुल्क – … Read more

MAFSU : महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ मध्ये सरकारी नोकरीची संधी

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. विषय विशेषज्ञ 02 02. कार्यक्रम सहाय्यक 01 03. लघुलेखक 01 04. वाहनचालक 02   एकुण पदांची संख्या 06 पात्रता – पद … Read more

MNLU : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ , नागपुर येथे पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ , नागपुर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. वित्त आणि लेखाधिकारी 01 02. प्रणाली प्रशासक 01 03. गृहपाल ( पुरुष ) 03 04. गृहपाल ( स्त्री ) 03 05. सिस्टम … Read more

NHM : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी पदभरती प्रक्रिया

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , नागपुर येथे 78 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. हार्ट तज्ञ 01 02. रेडिओ लॉजिस्ट 01 03. बाल रोगतज्ञ 01 04. स्त्रीरोग तज्ञ 02 05. मानसोपचार तज्ञ 01 06. भूलतज्ञ 01 … Read more

BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड , नागपुर येथे भरती प्रक्रिया 2022.

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड , नागपुर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. पदाचे नाव – वेल्डर एकुण पद संख्या – 75 शैक्षणिक पात्रता  – संबंधित क्षेत्रात आय टी आय ( ITI ) वय मर्यादा / वयाची अट – 22 .01.2022 … Read more