Tag: नामनिर्देशन नोंदी

सेवापुस्तकामधील विविध नामनिर्देशने ( वारस ) करणे आवश्यक ! अन्यथा लाभासाठी होईल विलंब .

राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुसतकामध्ये विविध नामनिर्देशनाची नोंद असणे आवश्यक आहे .जर नामनिर्देशनाची नोंद न केल्यास , लाभ घेण्यासाठी वारसांना विलंब…

मराठी बातमी