Tag: नाशिक

MUHS : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , मध्ये विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया 2022

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अतंर्गत विविध पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक विभाग मध्ये विविध पदांसाठी नोकरीची मोठी संधी .

पोलीस तक्रार प्राधिकरण नाशिक विभाग मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत…

नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे 149 जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया 2022 

नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे 149 जागेसाठी पद भरती प्रक्रिया 2022   नाशिक चलन नोट मुद्रणालय , नाशिक येथे…

भारतीय संरक्षण विभाग ,नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2021.

भारतीय संरक्षण विभाग ,नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2021. नाशिक तोफखाना केंद्र मध्ये 107 पदांसाठी भरती प्रक्रिया…

मराठी बातमी