Tag: निर्धुर चुल वाटप योजना

राज्य शासनाची 100% अनुदानाची निर्धूर चुल वाटप योजना 2022 ,आवेदन करुन योजनेचा लाभ मिळवा .

सध्या महागाईच्या काळामध्ये , गॅसचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्रामीण भागातील लोक गॅस वापराऐवजी स्वयंपाकासाठी परत चुल्हांचा वापर करु लागले…

मराठी बातमी