Tag: निवृत्तीवेतनधारक कर्मचारी

GR : निवृत्तीवेतनामध्ये 10,000/- रुपये वाढ करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित ! दि.22.11.2022

राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनधारक स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांच्या स्वातंत्र्य सैनिक / त्यांचे जोडीदार यांच्या स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनात…

राज्य निवृत्तीवेतन /कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणामध्ये मोबाईल नंबर नमूद करणे अनिवार्य.

राज्य शासनाच्या निवृत्तीवेतन त्याचबरोबर कुटुंबनिवृत्ती प्रकरण महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करत असताना ,नमूद कर्मचाऱ्यांचा मोबाइल नंबर सदर प्रकरण मध्ये नमूद करणे…

मराठी बातमी